Out of Stock

สีประกายเพชร ( สีแดง )

250฿385฿

เป็นสีที่มีประกายสดใส ระยิบระยับสวยงาม ประกายสีที่สะท้อนออกมา จะเปลี่ยนไปตามมุมของแสงที่เปลี่ยนไป ทำให้สีมีประกายสวยงามแปลกตา สามารถพ่นบนทุกพื้นผิว เหมาะ- สำหรับการตกแต่ง ทั้งภายนอกและภายใน * ฝาแสดงสีจริง *